Kategori: Kunduppdrag

Uppgradering av Friskis&Svettis-webbplatser

Skärmbild av Friskis&Svettis Södertäljes hemsida.

Åtta Friskis&Svettis-föreningar tog hjälp av Lumanos Stefan Pettersson för att uppgradera befintliga webbplatser med en ny design och nya funktioner. 

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , , ,

Vidareutveckling av evenemangskalendern Allom

Evenemangskalendern Allom

I ett vidareutvecklingsprojekt av evenemanskalendern Allom jobbade Stefan på Lumano med att utvärdera en begränsad pilotanvändning och med intervjuer och användartest utvärdera vilka problem som fanns och vilka nya funktioner som är prioriterade.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , ,

Användartestning av intranät-prototyp

Skärmklipp från rapport om livsmedelsföretags intranät.

Ett större företag i livsmedelsbranschen utvecklade ett nytt intranät för butikerna. Jämfört med den tidigare versionen gjordes stora ändringar på navigation och sökfunktioner. Inom intranätprojektet ville man säkra att förbättringarna verkligen skulle fungera ute i butik. Lumano och Stefan Pettersson

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , ,

Nya webbplatser för Friskis&Svettis-föreningar

Friskis&Svettis Nackas gamla hemsida.

Friskis&Svettis består av självständiga lokala föreningar. Lumanos Stefan Pettersson hjälpte ett konsortium av sju F&S-föreningar i Stockholmsregionen att byta publiceringsverktyg och migrera befintligt innehåll. Uppdraget fokuserade på att utbilda föreningarnas webbredaktörer.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , ,

Utveckling av evenemangskalendern Allom

Evenmangskalender Allom är ett startup-projekt som drivs i Kalenderbolaget i Sverige AB. Stefan Pettersson på Lumano har jobbat med analys, utredningar, konceptdesign, projektledning och utveckling.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , , , , , , ,

Användningstestning av Riksbyggens webb

Detalj från Riksbyggens sökfunktion.

Kunduppdrag: Användartestning av webbplats innan lansering.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , ,

Föreningswebben

Lumano utför på uppdrag ev en kund en undersökning om föreningars användning av webben. Syftet med undersökningen är att undersöka hur svenska föreningar använder webbplatser/hemsidor/bloggar i sin verksamhet. Studien kommer att försöka ringa in vilka behov när det gäller metoder,

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , ,

Användartestning av Poolias webbprototyp

Förvirring bland testpersonerna om funktionen hos en flik och en knapp.

Kunduppdrag: Användartestning av pappersprotoyp för Poolias nya webbplats. Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag.  Företagets webbplats centrala funktioner är att leta efter lediga jobb och lägga in sitt cv. Poolia var 2008 mitt uppe i produktion av en ny webbplats

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , ,

Taxonomi för AvestaPolarits intranät

Kund: AvestaPolarit (nu en del av Outokumpu) (2003) Uppdrag: Vi utvecklade en taxonomi (ämnesstruktur) som del i ett koncernövergripande Knowledge Management-projekt med syfte att organisera dokument och information på intranätet, i databaser etc.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , ,

Användartester av UR:s webbplats

Kund: Utbildningsradion, (2003) Vårt uppdrag: Vi genomförde användartester på utvalda delar av Utbildningsradions externa webbplats. Sammanlagt rekryterades 16 testanvändare som under observation fick genomföra uppgifter på webbplatsen. Syftet var att identifiera problemområden inför en revideringen av Utbildningsradions sajt.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , ,