Ämnesguider – så funkar dom

En ämnesguide är ett sökverktyg som sorterar länkar i huvud- och underkategorier efter ämne.

Vilka kategorier som används, bestäms av en eller flera personer. Själva guiden kan sedan genereras i vanlig HTML eller med hjälp av ett särskilt program.

En guide av den här typen ger möjlighet till överblick. Man kan få en hyfsat heltäckande bild av vilket material som finns inom ett särskilt område och personerna bakom guiden kan välja att bara inkludera länkar av hög kvalitet och god relevans.

Det är även en metod att strukturera en stor mängd länkar på en och samma webbsida.

Guider vs sökmotorer

I en ämnesguide listas länkar efter ämnesord och användaren ”söker” genom att klicka sig runt bland de befintliga rubrikerna. I en sökmaskin genereras istället en lista av länkar utifrån de sökord som användaren skriver in i en sökruta.

Den mest välkända – och använda – ämnesguiden på webben är Yahoo!. Det är inte ovanligt att, liksom Yahoo!, kombinera en ämnesguide med en sökmotor, så att man kan söka både i sidinnehåll och bland ämneskategorier.

Yahoo! är ett exempel på en ”allomfattande” guide som innehåller länkar i alla tänkbara ämnesområden. Men man kan även använda ämnesguider för att sortera och presentera resurser inom ett särskilt ämnesområde.

Så utvecklar man en ämnesguide

I en sökmotor skapas index (förteckningen över allt innehåll) och alla svar (som genereras utifrån användarnas sökfrågor) med hjälp av särskild sökmotorprogramvara.

För att ta fram huvud- och underrubriker (kategoriseringssystemet) till en ämnesguide krävs dock en hel del manuellt/intellektuellt arbete.

När vi på Lumano utvecklar ämnesguider, använder vi oss alltid av en fokusgrupp av användare från den organisation som ska använda guiden. De föreslår viktiga ämnesområden och utvärderar vilka ord som är lämpliga att använda i rubriker.

1. Analys

För att kunna bestämma innehåll och omfattning för guiden (språk, källor, filtyper, kvalitet/kvantitet, ev. ämnesavgränsningar etc) måste man veta vilka som ska använda guiden och vad de ska använda den till.

2. Insamling

När man har bestämt vilket innehåll man vill ha, samlar man in dessa resurser genom att göra research på webben, få tips av användare och kollegor, kartlägga befintliga länksamlingar etc.

3. Urval

En ämnesguide innehåller ofta ett kvalitetsäkrat urval av länkar. De väljs genom ett antal kriterier vad gäller ämnesinnehåll, utgivare, filtyp, trovärdighet etc.

I somliga ämnesguider använder man även betyg eller olika markeringar som markerar kvalitet eller popularitet.

4. Kategorisering

Tillsammans med fokusgrupper tar man fram de huvud- och underrubriker som innehållet organiseras under.

Om man utvecklar en ämnesguide för ett bibliotek (eller en skola) kan det vara lämpligt att använda det system som används för att organisera bibliotekets böcker och tidskrifter.

5. Beskrivning

Under varje rubrik visas alla relaterade länkar. Man kan välja att presentera dem bara med deras URL, eller att också inkludera ytterligare information, t.ex. en kort beskrivning, datum, källa.

6. Underhåll och utvärdering

Man måste regelbundet kontrollera så att alla länkar fungerar. De ursprungliga huvud- och underrubrikerna kan också behöva justeras.

Fördelar med ämnesguider

Kvalitetskontroll

Man kan välja att bara inkludera högkvalitativa länkar i sin guide. Alla ”svarslistor” (länkar som hör till en rubrik) kommer bara att innehålla relevanta ”träffar” eftersom man har sorterat innehållet efter ämne. Detta är ofta inte fallet i en sökmotor.

Ger överblick

Det kan vara svårt att hitta rätt på en stor webbplats/intranät. En ämnesguide kan komplettera andra sökverktyg som används, exempelvis en sökmotorn, alfabetisk lista med ämnesord, sajtkarta etc.

Startpunkt

Ofta utgörs startsidan på ett intranät av en sida där innehållet grupperas i huvud- och underrubriker.

Hitta allt i efter ämne

När en användare söker efter information i ett särskilt ämne, kan det vara lättare att följa länkar/rubriker, i stället för att använda sökord i en sökmotor. I sökmotorn är det svårt att vara säker på att man verkligen hittat allt relevant material.

Dela med sig av bra länkar

En ämnesguide kan fungera som en stor och kollektiv bokmärkesfil som pekar på intressanta resurser inom ett område.

Av: Jeanin Day, 2003


Vidare läsning:

  • Beyond cardsorting: Free-listing methods to explore user categorizations av R. Sinha.
  • What is a controlled vocabulary av K. Fast, F. Leise och M. Steckel.
  • Why Yahoo is good (but may get worse) av J. Nielsen.

Jeanin jobbade på Lumano som konsult med användbarhet och informationsarkitektur. Hon jobbar nu på annat håll men hennes artiklar är fortfarande lika bra.

Publicerad i Artikel Taggar: , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*