Skandia Talent Market

Kund: Försäkrings AB Skandia (2002)
Beställare och kundreferens: Jennifer Rhule (dåvarande personaldirektör)

Talent Market är ett effektivt verktyg för att stödja en organisations strategiska bemanning och kompetensförsörjning. Talent Market ger ledningen översikt över de samlade behoven av kompetens och vilka kandidater som finns i organisationen.

Skandia Talent Market, ett collage av skärmbilder.

Talent Market har utvecklats för att effektivisera Skandias befintliga processer för chefsförsörjning, jobbrotation och bemanning av linje- och projektroller. Processerna ägs centralt och drivs i de lokala bolagen. Verktyget är helt webbaserat och nås av Skandias ledningsgrupper, HR och medarbetare runt om i världen via intranätet.

Verktyget ger den enskilde medarbetaren stöd i sin karriärutveckling med personlig utvecklingsplan, cv med eget foto och tillgång till utannonserade jobb och projekt.

Den lokala ledningen och personalfunktionen får i Talent Market kraftfulla funktioner för att annonsera lediga tjänster och uppdrag, matcha kandidater från den egna verksamheten och andra lokalbolag. En unik funktion är successionsplaneringen där man kan se vilka möjliga kandidater som finns för ett speciellt jobb. Talent Market simulerar vilka vakanser som uppstår när en medarbetare får ett nytt jobb och hur dessa vakanser kan fyllas med interna kandidater.

Skandias personalavdelningar använder Talent Market för att enkelt ta fram olika rapporter.

Systemet är utvecklat av Athega med open source-teknik och den agila metoden ”extreme programming”. Utvecklingsprojektet leddes av Stefan Pettersson, Lumano som också jobbade med kravspecificering.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*