Hur föreningar gör mejlutskick

Mejlutskick har blivit en av de allra viktigaste metoderna att upplysa om evenemang och nyheter inom föreningarna.

Vi frågade ”Skickar föreningen ut mejl/E-mail till medlemmar” och 70% av 2535 respondenter svarade ”ja” och ”30%” svarade ”nej”.


Antal Andel
Manuella mejlutsick 1468 58%
Mejllista (tjänst) 155 6%
Via hemsidan 25 1%
Bara till styrelsen 19 1%
Från medlemsregister 18 1%
Ja, mejlar (inga detaljer) 16 1%
SMS 10 0,4%
facebookgrupp/sida 9 0,4%
IdrottOnline 6 0,2%
laget.se 6 0,2%
Ja, annat sätt 44 2%
Nej 770 30%
Summa 2546

Flera av de som gör mejlutskick lämnade reservationer för att de inte har mejladresser till alla medlemmar. Av de som svarade att de inte gör mejlutskick menade flera att de planerar att göra det.

De mest använda metoderna för mejlutskick. Några föreningar använder flera olika metoder, därför är totalsumman större än antalet respondenter.

Med ”manuella utskick” menar vi mejlutskick från vanliga mejlprogram (t.ex. Outlook) eller webbaserade tjänster (t.ex. Gmail). Vi har inte frågat men misstänker att det är en person per förening som gör dessa utskick. Det brukar bli mycket svårt att hålla adresslistor korrekta och uppdaterade.

Cirka tio procent (av samtliga som svarat) använder någon form av mer avancerat verktygsstöd, till exempel utskick från medlemsregister, IdrottOnline och liknande stödsystem, men också generella mejllisttjänster som Google Groups, Get A Newsletter med flera.

Det är nog inte en allt för vågad gissning att bättre verktygs- och metodstöd för mejlutskick till medlemmar skulle förenkla hanteringen av mejlutskick.

Det här är fjärde artikeln om enkätundersökningen om föreningars webbplatser. Förra artikeln handlade om vilka metoder (mejl, annonser, PR) som föreningar använder för att locka besökare till sina evenemang.

Nästa artikel handlar om föreningarnas hemsidor, hur stora de är och hur nöjda ägarna är med dem.

 


Post scriptum: Detta är en av flera artiklar som rapporterar från en undersökning som utfördes 2010 för att undersöka hur ideella föreningar jobbar med sina webbplatser. Undersökningen var en del i en studie om en paketerad tjänst. Någon fortsättning blev det inte.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*