Vidareutveckling av evenemangskalendern Allom

I ett vidareutvecklingsprojekt av evenemanskalendern Allom jobbade Stefan på Lumano med att utvärdera en begränsad pilotanvändning och med intervjuer och användartest utvärdera vilka problem som fanns och vilka nya funktioner som är prioriterade.

Evenemangskalendern AllomUndersökningarna gav input till en övergripande ändring av tjänstens grafiska profil.

Nya funktioner utvecklades och tjänstens sökfunktion förenklades. Statistikfunktioner för arrangörer utvecklades för att ge återkoppling på evenemangsannonser. Tjänsten anpassades för evenemangsannonserna ska synas bättre i sociala medier och sökmotorer.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*