Tio vanliga användbarhetsproblem

Tio områden som ofta skapar problem för användare av webbplatser och intranät och som vi ofta stöter på i våra expertgranskningar:

1. Otydliga och svåruppnåeliga mål

Intranät har ofta abstrakta mål, som att effektivisera interna processer och att hålla användarna välinformerade. Dessa är svåra att mäta. Och ett ostrukturerat intranät kan snarare bidra till förvirring och ineffektivitet.

Ibland finns det hinder på själva webbplatsen för att målen ska uppnås.Om många besökare vill ha reda på fakta snarare än att få en ”upplevelse av företaget” kan en grafiskt tung sajt med lång nedladdningstid skrämma bort många presumtiva användare. Textinnehållets utformning kan också skapa problem, t.ex. om man istället för information matas med fluffig reklamcopy. På intranät behövs ofta minimalt med ”brandingbudskap”.

2. Svårt att hitta rätt

Problem med att hitta rätt information eller funktion på en webbplats kan bero på en svårförståelig struktur uppbyggd kring. en ologisk eller inkonsekvent modell, dåligt ordval i rubrikerna eller på att man presenterar för få eller för många valalternativ.

Några tumregler: anslut dig till de konventioner som finns på webben (t.ex. ”om företaget” hellre än ”introduktion”), frossa inte i dublettlänkar och var tydlig med vilka länkar som leder till toppsidor i en innehållskategori och vilka som går direkt till specifika innehållssidor.

3. Inkonsekvens i formen

Sidhuvud, sidfot och navigationselement bör vara konsekvent utformade på samtliga sidor i en webbplats. Detta för att göra tydligt att man fortfarande befinner sig på denna sajt och ingen annanstans. Det kan vara funktionellt att i färg och form markera olika delar av webbplatsen, men det bör balanseras mot att t.ex. sidhuvud med logo alltid är detsamma.

Man bör även vara konsekvent i användandet av typsnitt och textstorlekar och i sättet att markera länkar.

4. Fel ordval

Jag har tidigare nämnt att fel ordval i rubrikerna kan göra det svårt att hitta på en webbplats. Bäst är att välja de ord som besökarna själva använder. Det enklaste sättet att veta vilka ord man ska välja är att själv vara en ”insider”, t.ex. genom att vara anställd på företaget som just håller på att göra om sitt intranät. Som utomstående får man göra intervjuer med användarna, läsa på om organisationen eller målgruppen och göra tester med de presumtiva användarna.

5. Vart kan jag gå och var är jag?

En klassisk tumregel är att man som besökare på varje sida ska kunna se:

  • Vilken del av webbplatsen man befinner sig i,
  • Var man har varit, och,
  • Vart man kan välja att gå.

Detta gör man genom att markera den kategori man befinner sig inom i sidhuvudet och/eller navigationsmenyn. Man markerar även besökta länkar och har tydliga rubriker på varje sida.

Ett populärt designelement som underlättar för besökaren är en så kallad ”sökväg”, på engelska ofta kallad ”breadcrumb trail”, som visar hierarkin för sidan man befinner sig på (se bilden nedan).

Skärmbild.På Telias webbplats kan man se var man är via en s.k. bread crumbs.
På Telias webbplats kan man se var man är via en s.k. bread crumbs.

6. Sökfunktionen

Enligt en internationell studie av fjorton företagsintranät är sökfunktionen det som skapar flest usabilityproblem, näst bristande stöd och ekonomisk backning från ledningen. Sökproblem definierade en stor del (43%) av skillnaden i produktivitet mellan intranät med hög och låg effektivitet.

Vanliga sökproblem är:

  • Alla sidor är inte inkluderade i sökmotors index och sökresultaten blir därför ofullständiga
  • Sökmotorns relevansberäkning av träffarna har dålig kvalitet
  • Sidorna som indexeras innehåller inte unika och informativa title-taggar och metadata.

7. Kvalitet på innehållet

Texter på webbplatser och intranät ska hållas korta och informativa. Att använda samma texter som i t.ex. reklambroschyrer är inte att rekommendera. I sin nya omgivning kommer de att upplevas som överdrivet ”reklamiga” både på webbplatser och – ännu värre – på intranät. En annan viktig kvalitetsaspekt är att innehållet hålls uppdaterat och fräscht. Det är också viktigt att inte tappa bort gammalt innehåll utan att spara det i arkiv och liknande.

När det gäller bilder är det bättre ju mer unika de är. Standardiserade ”clip art”-bilder ger ett billigt intryck.

8. Nedladdningstider

För nedladdningstider gäller att:

  • 0,1 sekund upplevs som en direkt respons
  • 1 sekund upplevs inte längre som omedelbar resons. Användaren noterar en fördröjning.
  • 10 sekunder är maxtiden för att användaren ska behålla uppmärksamheten. Efter denna tid börjar man ofta öppna nya fönster, använda andra program etc.

Vad som upplevs som ”för lång” nedladdningstid skiftar givetvis från sajt till sajt. Är man ute efter fakta i en jobbsituation har man betydligt mindre tålamod än om man nöjessurfar runt efter ”koola sajter”. Får man feedback på hur många procent av en fil som är laddad just nu, kan tålamodet öka. En sådan feedback rekommenderas för all nedladdning som tar mer än just 10 sekunder.

9. Otydligt länkinnehåll

Det bör vara tydligt markerat om en länk inte leder till en annan webbsida utan till ett e-postformulär eller en fil i t.ex. PDF- eller Word-format. Detta för att undvika obehagliga överraskningar i form av oönskade nedladdningsfönster och långdragna igångsättningar av program man egentligen inte vill öppna.

10. Feedback

Alla felmeddelanden bör innehålla en epostadress dit användaren kan vända sig med frågor och kommentarer. Man bör även vara frikostig med information i felmeddelanden och t.ex. på den sida som presenteras om besökaren gjort en sökning som inte resulterat i några träffar.

Detta gäller även generell kontaktinformation (adress, telefonnummer, epost till kontaktperson) som helst bör finnas på samtliga sidor, inklusive startsidan.


 Läs mer:

Jeanin jobbade på Lumano som konsult med användbarhet och informationsarkitektur. Hon jobbar nu på annat håll men hennes artiklar är fortfarande lika bra.

Publicerad i Artikel Taggar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*