Undersökning om föreningar på webben

2535 svenska föreningars närvaro på webben

Vi gjorde en undersökning om föreningars webbplatser som har besvarats av föreningarna själva, ofta av den person som sköter om webbplatsen, om det finns någon.

Av de 2535 svaren har 82% av föreningarna någon webbplats, hemsida eller blogg. I drygt hälften av fallen är det bara en person som jobbar med webben.

När vi frågar hur nöjd man är med webbplatsen så är man något mer nöjd (37%) än missnöjd (28%). Detta är ägarens attityd, inte besökarens intryck.

Ofta är man missnöjd med att det är krångligt och att verktygsstödet är dåligt.

Många föreningar samarbetar på något sätt kring webben, till exempel inom rikstäckande förbund. Det vanligaste är Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Samarbeten som är påtvingade är föga förvånande ofta ifrågasatta. En del föreningar är medlem i flera förbund och får motstridiga direktiv. Lokala frivilliga samarbeten beskrivs genomgående positivt.

En central fråga handlar om att locka deltagare till sina evenemang, matcher, utställningar, möten. 76% använder sin webbplats för det, 60% gör mejlutskick och 51% får publicitet i lokal tidning eller blad (reklam, kalendarium eller redaktionellt). Mejlutskicken görs oftast med manuella metoder av samma person. Man är ofta bekymrade över att man inte når äldre medlemmar/intressenter.

De viktigaste funktionerna på en webbplats är: kalendarium (73%), publiceringsverktyg (65%) och mejllista (63%). Det finns en stor spännvidd på hur nöjd man är med dagens verktygsstöd men i fritextkommentarerna är man ofta negativ till hur verktygen fungerar.

Egentligen bör vi prata om föreningars ”närvaro på nätet” snarare än föreningens hemsida/webbplats. Det syns i svaren att de mer aktiva föreningarna kompletterar olika tjänster på nätet: webbplats, facebooksida, blogg, fotoalbum och kanske någon administrativ tjänst från ett förbund.

Undersökningen gjorde ursprungligen för att undersöka en affärsidé om att erbjuda webbhotell och ett paket av befintliga och beprövade verktyg till föreningar till ett lågt pris. Undersökningen styrker behoven men initiativet var inte affärsmässigt intressant och lades ned.

Den här rapporten är främst en återkoppling till de föreningar som deltog i undersökningen och ett startskott för foreningswebben.se, ett ideellt utbyte för att göra det lättare att sköta om föreningswebbplatser.

Det här är den första av flera artiklar om föreningars webbplatser som baserar sig på enkätundersökningen som gjordes 2010. Andra artikeln handlar om  föreningarna som ingår i undersökningen.

Innehållsförteckning:

 


Post scriptum: Detta är en av flera artiklar som rapporterar från en undersökning som utfördes 2010 för att undersöka hur ideella föreningar jobbar med sina webbplatser. Undersökningen var en del i en studie om en paketerad tjänst. Någon fortsättning blev det inte.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*