Pharmacia – samordna tryckta och digitala media

Uppdrag: Leda och genomföra ett projekt som samordnade tryckta och digitala kanaler för Pharmacia (nu en del av Pfizer).

Pharmacias svenska verksamhet har integrerat de olika kommunikationskanaler som används internt genom att tryckta och elektroniska medier numera (2001) ingår i ett gemensamt informationsssystem.

Målet var att skapa ett effektivt sätt att arbeta med internkommunikation genom att göra företagets information, resurser och verktyg mer lättillängliga och ge de anställda mer makt över informationen genom att:

  • Möjliggöra för alla att kunna påverka och delta i beslutsprocesser.
  • Dela kunskap och bidra till varandras kompetensutveckling.
  • Skapa kunskapsorienterade nätverk (community of practice).
  • Samla all denna kunskap i Phorum Cross Media.
Skärmbild av Pharmacias intranät.

I Pharmacia Phorum integreras digitala och tryckta kanaler. Bilden föreställer Pharmacias intranät.

Projektet har omfattat både utveckling av verktyg, metoder och utbildning. Gedigna undersökningar kring medarbetarnas uppfattningar om internkommunikationen och deras motivation har genomförts. Projektet drevs under fyra månader och omfattade totalt cirka åtta manårs arbete från olika leverantörer.

Lumanos roll har varit att tillsammans med kunden formulera projektet för att sedan starta, bemanna, driva och utvärdera projektet.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*