Louis Rosenfeld, informationsarkitekt

Chef för ett växande webbkonsultföretag, författare och informationsarkitekt – samt bibliotekarie. Louis Rosenfeld var en självskriven talare på Intranets ’99, en tredagarskonferens som gick av stapeln i San Francisco under tre soliga majdagar 1999.

Från bibliotek till webb

LouisOmslaget till Information Architecture for the World Wide Web, 2:a upplagan. Rosenfeld var framför allt inbjuden i egenskap av ledare för Argus Associates* och författare till boken Information Architecture for the World Wide Web. Där beskriver han och hans medförfattare ett antal metoder för att utveckla användbara webbplatser med hjälp av biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektiv och processer.

Så varför behövs ett ”bibliotekstänkande” i webbranschen? Enligt Rosenfeld är bibliotekarier vana att se till helheter i stället för att snöa in på detaljer: det viktiga är att göra en webbplats som fungerar för användaren, där man lätt hittar vad man letar efter och kan göra det man vill.

Rosenfeld påpekar också att många bibliotekarier har en medfött skeptisk grundhållning och att sådana personer behövs i en bransch där det är lätt att hoppa på en ny, ytlig trend varje dag. ”Men självklart behövs det andra kompetenser också. En webbsajt byggd av bara bara bibliotekarier skulle antagligen bli ganska tråkig.”

Kunder som har ont

Foto på Luis Rosenfeld.Alla måste göra sina egna misstag, menar Rosenfeld: ”När du börjar göra din första webbplats tror du att det är riktigt enkelt och att det mest handlar om formgivning och teknik. Men snart förstår du vilken komplicerad och flerdimensionell uppgift det är att göra en sajt som verkligen fungerar.” Porträttbild av Louis Rosenfeld

På Argus Associates, föredrar de att jobba med kunder som ”har ont”, som Rosenfeld uttrycker det. De har redan gjort ett eller flera försök att skapa något bra på egen hand, och nu förstått att det var svårare än vad de trodde.

Historien bakom Argus Associates

1994 var Rosenfeld anställd på universitetet i Ann Arbor, Michigan och arbetade på en doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. Det var då han förstod att de metoder som används för att utveckla bibliografiska databaser och andra traditionella informationssystem också kan appliceras på utvecklingen av webbplatser.

Rosenfeld startade Argus Associates tillsammans med en kollega och började göra kommunikationsanalyser och innehållsstrukturer för sina kunder.

Det visade sig vara en framgångsrik verksamhet och företaget hade snart en kö av kunder. ”Vi fick ett stort försprång i och med att vi var bland de allra första som sysslade med detta”, säger Rosenfeld.

En ny terminologi skapas

När Rosenfelds och Peter Morvilles bok Information Architecture for the World Wide Web publicerades 1998 blev den snabbt en stor försäljningsframgång. Även här verkar Rosenfeld varit behjälpt av ett stort stycke bra timing. Tiden var mogen för en praktisk beskrivning av en användarcentrerad utvecklingsmetodik med utgångspunkt i biblioteks- och informationsvetenskapen.

Rosenfeld berättar att han och Peter Morville blev uppvaktade av ett förlag och uppmanade att beskriva sitt arbetssätt för att sedan ge ut det i bokform.

”Information Architecture” blev alltså en stor framgång både bland kritiker och läsare och ”informationsarkitektur” blev ett nytt buzzword i webbranschen.

”När vi skrev boken ville vi skapa en terminologi som vi saknade”, säger Rosenfeld. ”Vi vill göra det möjligt för alla som är inblandade i webbutvecklingsprojekt att diskutera saker som har med informationsarkitektur att göra, likaväl som att diskutera färg och form eller olika typer av ny programvara. Och det kan man inte göra om man inte har ord för exempelvis hur olika navigationssystem fungerar.”

Att göra informationssystem som fungerar

Rosenfeld själv började sin karriär i en helt annan branch. För många år sedan arbetade han som försäljare. Det var inte så roligt, berättar han, men han kunde inte sluta tänka på hur man skulle kunna göra det datorbaserade säljsystemet mer användarvänligt. Därav valet att studera biblioteks- och informationsvetenskap.

Idag är målet för Rosenfeld och hans Argus Associates att göra informationssystem som är lätta att använda och som sparar tid och energi för användarna.

”Världen vore ett bättre ställe om alla informationssystem var användbara och användarvänliga. Att göra system som fungerar är att göra något bra för världen.”

Av: Jeanin Day


Kommentar (2003):

Artikeln skrevs ursprungligen 1999. Sedan dess har Argus Associates gått i konkurs, Rosenfeld har etablerat sig som enmansföretagande webbkonsult, varit med att starta nätverket AIFIA och gett ut en ny upplaga av Information Architecture.

Kommentar (2008):

Information Architecture for the World Wide Web finns nu i en tredje utgåva.


Lästips:


 

Jeanin jobbade på Lumano som konsult med användbarhet och informationsarkitektur. Hon jobbar nu på annat håll men hennes artiklar är fortfarande lika bra.

Publicerad i Intervju Taggar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*