Vad händer nu – efter undersökningen

Lumano och de ursprungliga uppdragsgivarna till undersökningen om föreningars användning av webben har inga planer på att erbjuda en paketlösning för föreningars webbplatser. Vi uppmuntrar alla som vill göra det, ideellt eller kommersiellt.

Jag om gjort den här undersökningen, Stefan Pettersson, jobbar ideellt med webb i flera föreningar. Som konsult på Lumano (www.lumano.se) får jag ofta uppdragsförfrågningar från föreningar. Så gott som alltid rinner dessa uppdrag ut i sanden på grund av det kostar för mycket att ta konsulthjälp.

Jag tycker personligen att ideella föreningar som klarar av att sköta sin bokföring, ta hand om hus, idrottsanläggningar, dansbanor, båtar eller upphovsrättigheter också ska klara av att ta hand om sin webbplats ideellt. Svårare än så ska det inte vara.

Jag startar därför webbplatsen foreningswebben.se där jag delar med mig av den här rapporten och i den mån som jag hinner och orkar, tips om effektiva sätt att bygga och sköta om sin webbplats. Utgångspunkten är att sprida kunskap om enkla metoder och gratis eller billiga verktyg. I mån av tid så ska jag dyka ned i alla enkätsvaren och leta reda på intressanta frågeställningar och hur jag skulle angripa dem och presentera lösningsförslag för kommersiella konsultkunder.

Jag hoppas att locka några av mina kompisar som jobbar professionellt med webb också ska hjälpa till. I förlängningen vill jag att webbmänniskor i föreningar tar över och driver webbplatsen vidare. DU är alltså välkommen att hjälpa till på foreningswebben.se.

Finns det någon baktanke med detta? Jo då. Kanske kan jag vaska fram något ur undersökningen som går att kommersialisera. Om (eller när) jag talar i egen sak så kommer jag att skriva det i klartext. Jag räknar inte med att sälja konsulttimmar för Lumano till föreningar, däremot kanske jag den vägen kommer i kontakt med någon ideellt engagerad kommunikationsdirektör eller informationschef som behöver konsulthjälp på sitt jobb.

Det här var den tionde och sista artikeln som avrapporterar från enkätundersökningen om svenska föreningars nätnärvaro. Förra artikeln handlade om själva undersökningen, bakgrund och metodval.

Jag har inte planerat någon mer avrapportering men ser att det finns en hel del intressant data från enkätundersökningen. Om tid och energi räcker till så dyker jag ned i fritextkommentarerna för att se om jag kan hitta receptet till en bra och enkel webb som funkar.


Post scriptum: Detta är en av flera artiklar som rapporterar från en undersökning som utfördes 2010 för att undersöka hur ideella föreningar jobbar med sina webbplatser. Undersökningen var en del i en studie om en paketerad tjänst. Någon fortsättning blev det inte.

 

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*