Om föreningarnas webbplatser – och vad man tycker om dem

Av de 2535 svaren har 82% av föreningarna någon webbplats, hemsida eller blogg. Mejlsvar indikerar ett bortfall av respondenter som inte har någon webbplats och inte tycker att det är lönt att de besvarar enkäten.

Diagrambild som visar hur nöjda föreningar är med sina egna webbplatser.

Sett till hela webbplatsen, hur nöjd är du med den?

När vi frågar ”Sett till hela webbplatsen, hur nöjd är du med den?” så är man något mer nöjd(37%) än missnöjd (28%).

Värt att påpeka är att det här är ju ägarens attityd, inte besökarens intryck. Svaren fördelar sig lika oavsett om en eller flera sköter om webbplatsen eller om det är ”webbmastern” eller någon annan som besvarar enkäten.

Som ”nöjd” räknar vi svarsalternativ ”1 – Mycket nöjd” och ”2”. Som ”missnöjd” räknar vi ”3” och ”4 – Mycket missnöjd”

Om vi ser till svaren på fritextfrågor så räknas det upp betydligt fler nackdelar och brister med webbplatsen än fördelar. Fritextsvaren i kombination med ”nöjdhetsfrågan” kan tolkas som ”Under de här förutsättningarna fungerar webben trots allt rätt så bra.”

Bland de respondenter som har en uppfattning ser vi att de flesta webbplatserna (60%) har tio till hundra sidor, därefter att färre än tio sidor (34%).

Antal sidor på webbplatsen

 

Det här är femte artikeln om enkätundersökningen om föreningars webbplatser. Förra artikeln handlade om hur föreningarna gör mailutskick, vilka metoder och mailverktyg de använder.

Nästa artikel handlar om hur föreningarna har organiserat arbetet med hemsidan, hur många som jobbar med den och i vilken mån man samarbetar med andra föreningar eller andra organisationer.

 


Post scriptum: Detta är en av flera artiklar som rapporterar från en undersökning som utfördes 2010 för att undersöka hur ideella föreningar jobbar med sina webbplatser. Undersökningen var en del i en studie om en paketerad tjänst. Någon fortsättning blev det inte.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*