Om Stefan Pettersson

Hej!

Jag är Stefan, grundare och ägare till Lumano. Mest av allt är jag konsult.

Stefan Pettersson – konsult och ägare, Lumano. Foto: Hassan Salimi.

Jag jobbar i olika branscher och med uppdragsgivare från olika funktioner – kärnverksamhet, marknads-, informations-, IT- och HR-funktioner. Det gör att jag är allmänbildad och förstår olika organisationers utmaningar.

Min starkaste sida är att fånga upp, översätta och förmedla olika intressenters behov, förväntningar, krav och problem. Jag skapar ett sammanhang i vad vi gör och hittar möjligheter när spelplanen känns blockerad av motstridiga krav.

Jag brinner för användarcentrerad utveckling och effektiva lösningar.

Uppdrag som konsult – Stefan Pettersson

H&M (2019-2020) Tillförordnad produktägare för ett system som används för analys av försäljning av olika varugrupper på alla marknader.

H&M (2019-2020) Projektledare för utveckling av ett nytt system för att spara massor av köptransaktioner i butik. Under arbetets gång transformerades projektet till ett produktteam där jag var produktägare.

SKL Fastigheter & Service (2016-2017) Kravfångst, beställarstöd, kommersiell förhandling, leveransmottagning, test och godkännande. Tre externa och en intern webbplats bytte teknisk plattform, form och innehåll moderniserades. Tjänsterna flyttades in till intern IT-leverantör och integrerades.

Bosons byrå (2015) Underleverantör i ett uppdrag med en rekryteringskampanj för ett landsting. Utredning om sökbarhet och för sökmotormarknadsföring.

Friskis&Svettis Göteborg (2014-2015) Reparation och förbättringar av mobilapp.

Friskis&Svettis, åtta lokalföreningar (2013-2015) Beställarstöd för att uppgradera åtta lokalföreningars webbplatser. Upphandling av wordpresstema och utveckling av integration med bokningssystem. Utbildning av och handledning för redaktörer.

Friskis&Svettis riksförening (2014) Utredning av befintlig mobilapp för att undersöka möjligheterna att rätta fel och vidareutveckla den.

Friskis&Svettis Luxembourg (2014) Skräddarsydd utbildning för webbredaktörer på distans. Handledning vid uppbyggnad av ny webbplats och migrering av innehåll från tidigare webb.

Friskis&Svettis Södertälje (2014) Planering av bloggkampanj.

Hästa 4H Lantbruk (2013) Utveckling av webbplats för 4H-gården Hästa Gård.

Bosons byrå (2013) Skräddarsydd utbildning för mediebyrå om att vara redaktör för digitala kanaler.

Evenemangskalendern Allom (2010-2011, 2012-2013) Startupprojekt. Förstudier, konceptdesign, projektledning, utveckling, uppföljning.

Friskis&Svettis, sju lokalföreningar (2011-2012) Beställarstöd för att välja nytt publiceringsverktyg, utbildning och handledning vid migrering från tidigare webbar. Tekniskt stöd och koordination.

ICA (2012) Fältstudie för att utvärdera prototyp till intranät. Användartester och intervjuer.

Riksbyggen (2010) Användartestning och intervjuer för att utvärdera ny webbplats.

Ericsson (2007-2009) Införande av webbaserat verktyg för ”IT Asset Management” inom global IT-organisation. Ämnesexpert under utvecklingsarbetet. Utveckling av utbildning. Genomförde utbildningar på distans (skärmdelning) och på plats fysiskt.

Grundet (2009) Utveckling av webbplats för vandrarhemmet Grundet. Utbildning och införande.

SIDA (2008) Workshopledare på SIDA:s föreläsningsdag ”En framgångsrik webb” som hölls för ideella organisationer.

Poolia (2008) Användartestning av pappersprototyp av externwebb och rekryteringstjänst. Intervjuer med användare i målgruppen.

Ericsson (2006) Ämnesexpert/analytiker när ett outsourcinguppdrag omförhandlades.

Ericsson (2005) Projektledare globalt IT-projekt. Syftet var identifiera och rationalisera bort ineffektiva servermiljöer.

Axel Johnson AB (2005) Granskning av webbplats.

Svenska Bouleförbundet (2005) Utveckling av metoder för dokumenthantering.

Outokumpu Oy (2003 och 2005) Projekt för att hantera bristande synlighet i sökmotor. Problemen hade uppstått när flera fristående webbplatser konsoliderades i en sökmotorfientlig lösning.

Nackademin (2004) Föreläsning om webbstatistik.

Jönsson & Lepp (2004) Åtgärdsprogram för att förbättra synligheten för Jönsson & Lepps utbildningar i sökmotorer. Analyser, rapporter, utbildning och handledning.

Karolinska Institutet HR-avdelningen (2003-2004) Utveckling av nätbaserad rekryteringstjänst. Jag bidrog med specificering, kravfångst, beställarstöd gentemot byrå som utvecklade tjänsten, acceptanstestning och användartester.

Alpharma (2003) Utredning om befintlig webbplats som underlag för förbättringsförslag. Statistikanalys och utredning om synlighet i sökmotorer.

Karolinska Institutet, Informationsavdelningen (2004) Utredning av KI:s varumärke på nätet och synlighet i sökmotorer.

Karolinska Institutet, Informationsavdelningen (2004) Införande av samordnad insamling och presentation av webbstatistik för ett stort antal webbplatser.

Athega (2002) Projektledare i agilt projekt (eXtreme Programming) för att utveckla webbaserat verktyg för chefsförsörjning (Talent Manegement) inom Skandia-koncernen.

DIK-förbundet (2000) Deltagare i paneldiskussion på Bok- och biblioteksmässan om bibliotekariers nya digitala framtid.

Pharmacia (2001) Projektledare för att stöpa om och integrera Pharmacias interna kommunikation.

Skandia (2000-2001) HR-staben. Metod- och teknikstöd vid införande av webbaserade attitydundersökningar i Skandias dotterbolag.

Athega (2000) Projektledare för utveckling av ett webbaserat enkätverktyg för attitydundersökningar för kunden Skandia och ett intressebolag till Athega.

Ericsson Radio (1998) Projektledare för utveckling av extranät mellan Ericsson Radio och kunden Telia Mobile. Extranätet användes för systemdokumentation och ersatte utskick av pärmar med dokumentation. Projektets kostnader var intjänade efter tre månaders pilotkörning.

Ericsson Consumer (1997) Utredning av webbhosting och nätsäkerhet inför webbsatsning.

Stefan Petterssons anställningar

Vattenfall (2022-) Produktägare intranät

Lumano (2000-2022) Konsult, grundare, ägare,  inom webb, projektledning.

LM Ericsson Data / Ericsson Business Consulting Sverige (1997-2000) Konsult inom webb, nätsäkerhet, projektledning. Konsultchef (12-30 medarbetare).

Ericsson Telecom AB (1993-1997) Systemledare digitala telefonisystem, ansvarig utvecklingsmiljöer, utveckling av intranät, projektledare, ansvarig för IT-stöd i systemtestmiljöer.

Stefan Pettersson seglar spinnaker.
Stefan Pettersson på Lumano är inte alltid på kontoret.

Utöver konsultuppdrag …

… skriver jag artiklar, fotograferar och jobbar ideellt i flera föreningar. Jag är engagerad i asyl- och migrationsrätt och har har varit god man för ensamkommande barn 2016-2019.