I metaforernas värld

Som barn läste jag om Barbapapa. Barbapapa är en rosa, mjuk plasmavarelse som kan anta i stort sett vilken form som helst. När barbafamiljen reste kunde Barpapapa vara flygplan, för att rädda folk ur brinnande hus blev han en trappa och för att roa barbabarnen kunde han bli gungställning eller en söt, liten hund. Ingenting var omöjligt och ingenting svårt att förstå.

Internet antar idag många olika former, och alla nya webbtjänster måste förstås av användarna. Den franska arkitekten Annette Tison och den amerikanska vetenskapsmannen Talus Taylor gjorde Barbapapa begriplig för barn. Idag arbetar jag med att göra webbtjänster begripliga för vuxna.

Mobil metafor

Det första misstag människor gör, och som också begränsar deras perception av Internet, är att de likställer Nätet med ett nytt medium. I mitt yrke är det världsomspännande nätet en mobil metafor.

Barbapapa. Foto: Syberna Barta CC(BY)

Barbapapa. Foto: Syberna Barta CC(BY)

När Barbapapa gör om sin kropp till bord, förstår man detta inte endast av formen utan av att det dukas med tallrikar och bestick på hans rygg. Barbapapa blir de facto en metafor för ett bord – om än ett fullt fungerande sådant.

På samma sätt kan en webbtjänst bli en metafor för en butik, en tidning, en telefon, ett museum, en skola eller trädgård. Utmaningen ligger i att ge användaren möjlighet att förstå och praktiskt kunna tillämpa metaforens möjligheter.

Internetmognaden

Mitt ibland all tillväxt sjunker internetmognaden. För varje ny användare sjunker snittet. Varje dag loggar en användare på som aldrig sökt i AltaVista, aldrig använt bakåtknappen och aldrig tittat på dansande hamstrar. Hur vet han att man kan klicka på en länk? Vad förväntar hon sig att finna? Oavsett erfarenhet måste jag hjälpa till att finna sammanhanget, de tallrikar och bestick som gör att användaren förstår hur metaforen skall användas.

Skapar koncept

Jag kommer tidigt in i ett webbprojekt och ämnar knyta ihop alla lösa trådar. – Har ni en strategi? – Vem är målgruppen? – Vad vet ni om målgruppens vanor och it-mognad? Varför väljer ni över huvud taget att skapa tjänsten?

Då svaren saknas eller är ofullständiga hjälper jag till att sätta dem på pränt. Med utgångspunkt från svaren kan jag skapa ett konceptuellt gränssnitt och struktur. Tillsammans med formgivare och utvecklare förverkligar jag en metafor som är användarvänlig, användbar och anpassad till målgruppen.

Titeln

Jag kallar mig ”Web Content and Interaction Consultant”. Mest för att väcka nyfikenhet, men så är det ju faktiskt också dessa områden som inbegrips av mina uppgifter. Väcker metaforen nyfikenhet så är halva matchen vunnen, för då är användaren engagerad =)

Och kom ihåg: Internet är inte ett medium. Internet är en rosa, mjuk plasmavarelse som kan anta i stort sett vilken form som helst.

Av: Per Axbom
Krönika för mummel.com, januari 2000.


Per jobbade tidigare på Lumano. Numera är han egenföretagare. Du hittar Per på http://axbom.se.

Publicerad i Krönika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*