Vi hjälper till med …

Vi hjälper till med digital kommunikation och nättjänster. Så att det funkar för användarna och är effektivt för dig som äger eller ansvar för tjänsten.

Betoningen ligger på ”hjälper till”.  Med det menar vi att du redan vet vad som ska göras i stort. Vi hjälper till med undersökningar, organiserar, skaffar fram kunskap, erfarenhet, bemanning och syr ihop.

Ibland gör vi en liten utredning för att skaffa fram kunskap och beslutsunderlag. I andra uppdrag följer vi med hela vägen och kanske leder projektet.

Bra användbarhet, upplevelse och effektivitet handlar ofta om att skära bort onödigt, hitta bra arbetsmetoder och utbilda.

Analyser och utredningar

”Vi är på väg att lansera vår nya externwebb. Nu är vi osäkra på om den är tillräckligt bra. Vi behöver hjälp att undersöka det.”

Vad är problem? Vad funkar? Vi hjälper dig att utvärdera hur dagens lösning fungerar för användarna, vad den kostar att hålla igång. Du får beslutsunderlag.

Vi sätter användaren i centrum. I verktygslådan ligger användartester, fältstudier och intervjuer. Statistik och enkäter kan hjälpa till att kvantifiera behov och problem.

Kravställning och beställarstöd

”Vår hemsida använder ett publiceringsverktyg som inte supportas längre. Jag behöver hjälp att hitta ett annat verktyg och få över allt innehåll.”

Kravfångst, organisera krav (för att kunna följa upp). Lagom nivå. Diskutera med utförare. Hitta sätt att prioritera för att ge största nytta av budgeten. Redan i kravspec bädda för att jobba iterativt och agilt, snabbt få resultat och leveranser att reagera på.

Beställarstöd: hitta leverantörer, utvärdera, upphandla, hålla koll på leverantören, koordinera flera leverantörer. Som beställarstöd jobbar vi ofta som stöd till kundens egna projektledare och tillför spetskompetens just inom just nätbaserade tjänster och användarcentrerad utveckling.

Överbryggar mellan olika professioner. Översätter.

Projektledning

projektmodeller-projektbocker

De flesta av våra kunder har någon projektmetod eller -modell som de gillar, då kör vi med den. Annars plockar vi fram någon som brukar funka bra.

Olika organisationer kan ha väldigt olika syn på hur projekt ska köras. Förutsägbarhet och tydlighet är viktigt så vi pratar igenom vad som ska göras, till när, vad det få kosta, hur vi gör om budgeten eller kalendern inte räcker till hela önskelistan? Var, när, hur tas de viktiga besluten och vem tar vilka beslut?

Skräddarsydda utbildningar

”Det nya verktyget ska vara intuitivt och ska gå snabbt att komma igång med.”

Många system är komplicerade för att de är feldesignade. Då bör systemet designas om.

Andra system är komplicerade för att de speglar en komplicerad verklighet, som inte går att förenkla. Då måste vi göra vad vi kan för att användarna ska få en dräglig och effektiv arbetsmiljö. En bra utbildning gör underverk.

Vi hjälper dig att ta fram en utbildning där deltagarna lär sig verkliga arbetsmoment med verkligt innehåll i systemet. Ett typexempel är om du ska byta publiceringsverktyg och bygga upp en ny webbplats. Då är utbildningen i det nya verktyget startskottet på migreringen.

Vi kör utbildningar på plats hos dig eller på distans med skärmdelning.