Tagg: enkäturval

Om undersökningen – bakgrund och metoder

Undersökningen genomfördes våren-försommaren 2010 som en webbaserad enkät. Bakgrunden var en idé om att plocka ihop ett paket av webbhotell och enkla och bra befintliga verktyg för webbpublicering. Tanken var att erbjuda detta till föreningar som paketerbjudande för en månatlig

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , ,

Organisation kring webben

Vi frågade ”Hur många är ni som jobbar med webbplatsen?”. I 55% av fallen är det en person, i 37% två till fem personer och 7% fler än fem personer. Om det är en person som jobbar med webbplatsen så

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , ,

Om föreningarna i enkäten

De 2535 föreningar som besvarat enkäten finns utspridda över hela landet och har stor spridning i sin verksamhet. Vi vet inte om det är ett representativt urval.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,