Etikett: enkätrapport

Vad händer nu – efter undersökningen

Lumano och de ursprungliga uppdragsgivarna till undersökningen om föreningars användning av webben har inga planer på att erbjuda en paketlösning för föreningars webbplatser. Vi uppmuntrar alla som vill göra det, ideellt eller kommersiellt.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Om undersökningen – bakgrund och metoder

Undersökningen genomfördes våren-försommaren 2010 som en webbaserad enkät. Bakgrunden var en idé om att plocka ihop ett paket av webbhotell och enkla och bra befintliga verktyg för webbpublicering. Tanken var att erbjuda detta till föreningar som paketerbjudande för en månatlig

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , ,

Funktioner som föreningar behöver eller har på nätet

De webbaserade funktioner som föreningar ser störst behov av är: Kalendarium Publiceringsverktyg Mejllista Kontaktformulär Fotoalbum

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , ,

Organisation kring webben

Vi frågade ”Hur många är ni som jobbar med webbplatsen?”. I 55% av fallen är det en person, i 37% två till fem personer och 7% fler än fem personer. Om det är en person som jobbar med webbplatsen så

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , ,

Om föreningarnas webbplatser – och vad man tycker om dem

Av de 2535 svaren har 82% av föreningarna någon webbplats, hemsida eller blogg. Mejlsvar indikerar ett bortfall av respondenter som inte har någon webbplats och inte tycker att det är lönt att de besvarar enkäten.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Hur föreningar gör mejlutskick

Mejlutskick har blivit en av de allra viktigaste metoderna att upplysa om evenemang och nyheter inom föreningarna. Vi frågade ”Skickar föreningen ut mejl/E-mail till medlemmar” och 70% av 2535 respondenter svarade ”ja” och ”30%” svarade ”nej”.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , , , ,

Locka deltagare till evenemang

Centralt i föreningarnas verksamhet är olika typer av evenemang, aktiviteter, möten, träffar, matcher, träningstillfällen och kurser. Formerna för dessa träffar skiljer sig mycket mellan föreningarna.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Om föreningarna i enkäten

De 2535 föreningar som besvarat enkäten finns utspridda över hela landet och har stor spridning i sin verksamhet. Vi vet inte om det är ett representativt urval.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Undersökning om föreningar på webben

2535 svenska föreningars närvaro på webben Vi gjorde en undersökning om föreningars webbplatser som har besvarats av föreningarna själva, ofta av den person som sköter om webbplatsen, om det finns någon.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,