Etikett: förbund

Organisation kring webben

Vi frågade ”Hur många är ni som jobbar med webbplatsen?”. I 55% av fallen är det en person, i 37% två till fem personer och 7% fler än fem personer. Om det är en person som jobbar med webbplatsen så

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , ,