Uppgradering av Friskis&Svettis-webbplatser

Åtta Friskis&Svettis-föreningar tog hjälp av Lumanos Stefan Pettersson för att uppgradera befintliga webbplatser med en ny design och nya funktioner. 

Friskis&Svettis-rörelsen uppgraderade sin grafiska profil. Åtta föreningar slog sig ihop för att beställa utveckling av ett nytt WordPress-tema till sina befintliga webbplatser.

Skärmbild av Friskis&Svettis Södertäljes hemsida.

Föreningarna valde att gå ett steg längre än F&S egna designskisser och göra lösningen responsiv för att fungera för den stora del av målgruppen motionärer som är mobil.

I arbetet hjälpte vi till att:

  • Ta fram upphandlingsunderlag.
  • Bjuda in leverantörer.
  • Utvärdera leverantörsförslag i två steg.
  • Agera beställare gentemot webbyrån Strop som fick utveckla wordpresstemat, reda ut detaljer, testa iterativa leveranser.
  • Speca en integration med de vanligaste schema- och bokningssystemen som föreningarna använder.
  • Agera beställare mot en systemutvecklare, Klas Ehnemark, som utvecklade en wordpressplugin som kopplade upp sig mot schema- och bokningssystem. Testa iterativa leveranser.
  • Ta fram förslag på ny informationsarkitektur.
  • Utbildning av webbredaktörer och verksamhetschefer så att de själva kan använda dett nya temat, anpassa befintligt innehåll och anpassa den egna webbplatsen.
  • Koordinering med Friskis&Svettis riksförening i frågor om hosting och nättjänster.
  • Specificering av förvaltningsuppdrag och överlämning av de tekniska miljöerna till konsultbolaget Rymdraket.

Kund: Konsortium av åtta Friskis&Svettis-föreningar i Stockholmsregionen med F&S Södertälje som sammanhållande beställare. 2013-2015.

Schema och bokning i responsivt webbgränssnitt.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*