Skandia Navigator Insight

Kund: Försäkrings AB Skandia (2000-2001)
Uppdrag: Projektledning för införande av ett globalt system för webbaserade undersökningar bland personalen.

Skandia införde globala processer för attitydundersökningar bland personalen som en del av sin balanserade styrmodell (balanced scorecard).

Undersökningarna är webbaserade och leds lokalt i respektive bolag. Resultaten normeras och jämförs för att utgöra en grund för förbättringsarbete.

Stefan Pettersson har lett införandeprojektet. I uppdraget har ingått att vara beställare och kravställare mot olika leverantörer, utveckla processerna och medverka i lokalbolagens pilotprojekt.

Processen och verktyget ägs centralt och förvaltas av ett kompetenscenter i London som vi lämnade över projektet till. Information, resultat och åtgärdsplaner ägs av VD för respektive bolag och förvaltas av lokal personal på Human Resources-avdelningarna.

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*