Posten.se och arbetet med att öka användbarheten på sajten

Lumanos frukostseminarium 3 december 2003.

När Richard Bergman började som affärsansvarig för Posten.se var uppfattningen att webbplatsen fungerade bra, eftersom man fick få klagomål. Däremot hade man inte genomfört användartester och hade ingen egentlig information om hur lätt eller svår webbplatsen var för besökarna.

Lyssna på användarna – användartesta!

Richard belyser att man inte kan förlita sig på att människor skall höra av sig, utan man måste vara proaktiv och undersöka. I dag genomför Posten regelbundna användartester, gärna innan lansering av nya sidor, för att få relevant underlag i arbetet med webbplatsen.

Spara pengar

Posten kan också nu se att förbättringar i användbarhet leder till att belastningen på kundtjänst minskar. Genom att fler på ett enkelt sätt utför ärenden på webbplatsen sparar Posten också på sina egna resurser och ser långsiktiga vinster för både företaget och kunderna.

Sätt ihop en användbarhetsgrupp

För att bibehålla en hög användbarhet på Posten har man upprättat en användbarhetsgrupp med representanter från såväl teknik som kommunikation. Användbarhetsgruppen träffas varannan vecka. Tillsammans går de igenom förslag på ny funktionalitet, tittar på befintliga lösningar och synpunkter som kommit in. Gruppen har veto-rätt och säger ja eller nej till nya lösningar. Bestäm krav – använd en testmiljö

Foto på Globen, fylld med 12000 macanvändare per månad.

Det gäller också att ha tydliga krav på webbplatsen kring vilka webbläsare och datorer den skall fungera för. För detta ändamål har Posten en testmiljö med äldre webbläsare och även en Macintosh-dator. På så sätt får de snabbt svar på om kraven uppfylls. Stäng inte ute ett fullsatt Globen!

Macintosh-användare utgör 2-3% av Postens besökare och det kommer ibland invändningar mot att sajten skall fungera för Mac. Richard poängterar att 2-3% utgör cirka 12 000 människor i månaden. – Vi vill inte stänga ute ett Globen i månaden, menar han.

Skapa designmanual

Användbarhetsgruppen på Posten ansvarar för en designmanual som hålls uppdaterad på nätet. Designmanualen ger alla som jobbar med webbplatsen information om hur man bibehåller en hög grad av användbarhet när man exempelvis skapar listor, formulär och skriver länkar.

Utgå från W3C och WAI – skräddarsy inte

Richard rekommenderar också att man utgår från W3C:s rekommendationer och WAI i största möjliga mån. Det bästa är inte att skräddarsy webbplatsen för specifika webbläsare och operativsystem. Du sparar både tid och pengar genom att förenkla sidstruktur och HTML-kod.


Så här tyckte deltagarna om seminariet om Posten.se

Richard Bergman från Posten besökte Lumano och föreläste om arbetet att göra Posten.se mer användbar och tillgänglig.

Vad tyckte seminariedeltagarna? Richard Bergman fick många och kvalificerade frågor. Det är tydligt att många i publiken har samma tankar som Posten. Jonas Ginsburg jobbar med Riksdagens webbplats:

— Vi prioriterar tillgängligheten väldigt högt. Vi har infört talsyntes och jobbar med att förenkla språkbruket. Vi har också en avdelning med teckentolkad information om riksdagen och sammandrag av vissa beslut i korthet.

— Vi upplever samma problem som Posten råkar ut för, säger Jonas. Det är svårt att både leva upp till reglerna från WAI och W3C och önskemål om funktioner.

Flera i publiken har fått välja mellan att följa WAI:s regler eller använda moderna funktioner och verktyg.

Ungefär 25% av den vuxna befolkningen i Sverige läser inte så bra som man bör göra efter att ha gått ut grundskolan.


Länkar:

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Seminarium Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*