Granskning, test och utvärdering och Oriflames webbplats

Kund: Oriflame (hösten 2002)
Uppdrag: Användbarhetsgranskning av webbplats

Vi har åt Oriflame utfört en granskning och test av den befintliga svenska webbplatsen (september 2002) i syfte att identifiera användbarhets- och användarvänlighetsproblem. Vi sammanställde en testplan som en utvald grupp testare fick i uppgift att följa. Med hjälp av resultaten från granskningen och användartesterna lämnade vi även åtgärdsförslag i syfte att göra webbplatsen med användbar och lättförståelig för Oriflames målgrupper.

I en efterföljande fas har vi gått in och även granskat pappersprototyper (november 2002) för Oriflames lokala sajter. Oriflame vill på ett tidigt stadium eliminera problem, flaskhalsar och defekter vad gäller informationsstruktur, navigering, shoppinglogik och innehåll. Vi har identifierat ett antal områden, utgående från pappersprototyperna, som vi rekommenderar åtgärder för. Genom att ta tag i dessa förslag nu kan Oriflame förekomma senare tidskrävande omarbetningar och meningsskiljaktigheter till förmån för en användarcentrerad kommunikation.

På Lumano har vi väldigt bra erfarenhet av att granska webbplatser ur användbarhetssynpunkt i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Vi eliminerar därmed en stor del brister som man inte behöver ägna tid åt när projeket går in i efterföljande faser, där det hela tiden kommer fler och fler krav på åtgärder, som ofta påverkar användargränssnittet.

Oriflame är ett av världens ledande kosmetikföretag vars affärsidé och distribution bygger på direktförsäljning. Oriflame har idag drygt 1 miljon säljkonsulenter i över 50 länder.

Per jobbade tidigare på Lumano. Numera är han egenföretagare. Du hittar Per på http://axbom.se.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*