Om föreningarnas webbplatser – och vad man tycker om dem

Av de 2535 svaren har 82% av föreningarna någon webbplats, hemsida eller blogg. Mejlsvar indikerar ett bortfall av respondenter som inte har någon webbplats och inte tycker att det är lönt att de besvarar enkäten.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Hur föreningar gör mejlutskick

Mejlutskick har blivit en av de allra viktigaste metoderna att upplysa om evenemang och nyheter inom föreningarna. Vi frågade ”Skickar föreningen ut mejl/E-mail till medlemmar” och 70% av 2535 respondenter svarade ”ja” och ”30%” svarade ”nej”.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , , , ,

Locka deltagare till evenemang

Centralt i föreningarnas verksamhet är olika typer av evenemang, aktiviteter, möten, träffar, matcher, träningstillfällen och kurser. Formerna för dessa träffar skiljer sig mycket mellan föreningarna.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Om föreningarna i enkäten

De 2535 föreningar som besvarat enkäten finns utspridda över hela landet och har stor spridning i sin verksamhet. Vi vet inte om det är ett representativt urval.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Undersökning om föreningar på webben

2535 svenska föreningars närvaro på webben Vi gjorde en undersökning om föreningars webbplatser som har besvarats av föreningarna själva, ofta av den person som sköter om webbplatsen, om det finns någon.

Publicerad i Föreningswebbar 2010 - en undersökning Taggar: , , , ,

Omdirigera dina sidor om du bygger om sajten

Du bygger om en webbplats. Allt fokus ligger på att den nya sajten ska bli toppenbra. Stopp, stanna, glöm inte att den gamla sajtens länkstruktur är en värdefull investering som du inte får slänga bort.

Publicerad i Gör det själv Taggar: , , ,

Användningstestning av Riksbyggens webb

Detalj från Riksbyggens sökfunktion.

Kunduppdrag: Användartestning av webbplats innan lansering.

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , ,

Föreningswebben

Lumano utför på uppdrag ev en kund en undersökning om föreningars användning av webben. Syftet med undersökningen är att undersöka hur svenska föreningar använder webbplatser/hemsidor/bloggar i sin verksamhet. Studien kommer att försöka ringa in vilka behov när det gäller metoder,

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , ,

Användartestning av Poolias webbprototyp

Förvirring bland testpersonerna om funktionen hos en flik och en knapp.

Kunduppdrag: Användartestning av pappersprotoyp för Poolias nya webbplats. Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag.  Företagets webbplats centrala funktioner är att leta efter lediga jobb och lägga in sitt cv. Poolia var 2008 mitt uppe i produktion av en ny webbplats

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , ,

Bland ministrar, konsulter och lustiga gubbar

Rapport från 24-timmarsmyndighetens nätverksträff den 25:e mars 2005. En medelålders och liksom väldigt svensk man tar plats i talarstolen. Han heter Sven-Erik Österberg och är kommunminister (bland annat, han är ansvarig för några andra små lustiga saker också). Jag har

Publicerad i Krönika Taggar: ,