Användartestning av Poolias webbprototyp

Kunduppdrag: Användartestning av pappersprotoyp för Poolias nya webbplats.

Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag.  Företagets webbplats centrala funktioner är att leta efter lediga jobb och lägga in sitt cv. Poolia var 2008 mitt uppe i produktion av en ny webbplats och tog hjälp av Lumanos Stefan Pettersson för att stämma av en tidig design mot målgruppen.

Förvirring bland testpersonerna om funktionen hos en flik och en knapp.

Exempel på iaktagelse: Förvirring bland testpersonerna om funktionen hos en flik och en knapp.

I uppdraget ingick att:

  • Tillsamans med Poolias webbprojekt formulera vilka vyer som behövde finnas för att kunna bygga kompletta arbetsflöden. Vyerna togs sedan fram av Poolias webbyrå på papper.
  • Utveckling av testuppgifter och tänkta arbetsflöden.
  • Rekrytering av testpersoner ur målgruppen.
  • Användartestning med pappersprototyper. Testerna genomfördes i neutrala miljöer, hemma hos testpersonerna eller på deras jobb.
  • I samband med testningen intervjuades testpersonerna för att få fram en fördjupad bild av hur jobbsökarsituationen ser ut och vilka attityder testpersonerna fick till webbplatsprototypen.
  • Rapport och presentation av de viktigaste bristerna, så att utvecklingsprojektet kunde undvika dem innan produktionen startades.

Kund: Poolia AB (2008)

Stefan berättar:

— Jag tycker att alla webbprojekt skulle göra egna prototyper och försöka använda dem själva. Det är lätt att checka av att alla inmatningsfält i en sån här tjänst finns på plats. Men, det betyder inte att det kommer att gå att genomföra uppgifterna. Och det är bra att få reda på tidigt, så att det går att starta om designarbetet.

Prototyptestning kan göras på olika sätt, på papper eller i dator. Redan i en enkel prototyp ritad med penna på papper så kan man avslöja tankevurpor.

— En sak som blev uppenbar i det här testuppdraget var att helt korrekt information kan vara omöjlig att använda. I ett skede ska testpersonen leta efter lediga jobb i Göteborg. Sökgränssnittet var uppbyggt för att klicka sig fram via län. En majoritet av testpersonerna visste inte vilket län Göteborg ligger i.

 

Stefan är konsult inom webb, användbarhet och projektledning på Lumano. Och ägare till Lumano. Texter och bilder: CC (BY-SA).

Publicerad i Kunduppdrag Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*